ArchiTT

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je základný projekt vašej zamýšľanej stavby, ktorý vám poskytne predstavu o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany a príp. napojení na inžinierske siete. Rieši funkčné usporiadanie jednotlivých priestorov, prevádzkové vzťahy a základné zariadenie priestorov. Budúci výzor stavby znázorňujú pohľady, a 3D vizualizácia objektu. Všetky nami navrhované stavby riešime v súlade s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja. 
Cena: od 8€/m² požadovanej úžitkovej plochy domu.
K architektonickej štúdii poskytujeme garanciu spokojnosti

Objednať

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie je spracovaný v rozsahu a podrobnosti vyžadovanej na stavebných úradoch pre posúdenie zámeru stavebníka a vydanie stavebného povolenia. Projekt na stavebné povolenie poskytuje jednoznačnú  architektonickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov.
Cena: od 20€/m² požadovanej úžitkovej plochy domu.

Objednať

Projekt pre realizáciu stavby

V tejto fáze rozpracujeme projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby,  na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt je dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby. Podľa kvalitného realizačného projektu zhotoviteľ dokáže zrealizovať kvalitné dielo a stavebník dokáže kontrolovať kvalitu prác a cenu.
Cena: od 20€/m² požadovanej úžitkovej plochy domu.

Objednať

Štúdia/projekt interiéru

Kvalitný, inovatívny a citlivý návrh interiéru Vám poskytne príjemné a pohodlné užívanie vášho bytu či domu. Štúdia interiéru zahŕňa podorysné riešenie daného interiéru a 3D vizualizácie priestoru.

Cena: od 10€/m² riešenej plochy – iba štúdia.

Projekt interiéru navyše rieši podrobne stavebné zásahy do konštrukcií, rozvody elektriky, vody, kanalizácie, atď.
Cena: od 10€/m² riešenej plochy – dopracovanie projektu na základe štúdie.

Objednať

Výpočet a optimalizácia PHPP (výpočet pasívneho domu)

250€

Objednať

Štúdia zatienenia (vyžaduje stavebný úrad v špeciálnych prípadoch)

150€

Objednať

Einreichplan (kompletný projekt na stavebné povolenie do Rakúska)

od 1500€

Objednať

Páči sa mi vaša tvorba, chcem projekt od Vás...

Vytvoriť ponuku