ArchiTT

“Ľudia, ktorí si stavajú vlastný domov majú tendenciu byť veľmi odvážn​i​.
Títo ľudia sú zvedav​í​ ako funguje život. Premýšlajú o tom aké je žiť v dome, namiesto toho
aby si kúpili hotovú ​nehnuteľnosť a prisp​ô​sobovali ju tak aby sa im hodila.”

– Tom Kundig

Po pôsobení vo viacerých slovenských a zahraničných ateliéroch Tomáš Tornyos s
manželkou Mirkou založili v roku 2008 architektonický ateliér Architetki T+T. V s​účasnosti
sa venujú tvorbe budov s minimálnou ekologickou stopou – materiálovo aj po stránke
energetickej rovnováhy. Zároveň sa však snažíme vytvoriť priestor, v ktorom sa človek cíti
jednoducho dobre a každý deň sa teší na návrat. Sme presvedčení, že ak človek trávi čas v
príjemnom a zdravom prostredí, ovplyvní to pozitívne fyzické zdravie a duševnú pohodu.


Ing. arch. Tomáš Tornyos

nar. 1980

vzdelanie

1999 - 2005
Fakulta architektúry STU v Bratislave
od 2008
Autorizovaný architekt SKA (1810AA)
od 2009
Certifikovaný dizajnér pasívnych domov (Inštitút IEPD)

prax

2005
ateliér ATYP, Bratislava
2006
International Project Engineering and Consulting, Bratislava

Ing. arch. Miroslava Tornyosová

nar. 1981

vzdelanie

1999 - 2005
Fakulta architektúry STU v Bratislave

prax

2004
AK Jančina
2005 - 2006
ProGroup, Bratislava
2006 - 2008
Calleary, Írsko
2008 - súčasnosť
ARCHITEKTI T+T, Banská Bystrica

Ing. arch. Jakub Sekereš

nar. 1990

Vzdelanie

2010-2016
Fakulta architektúry STU v Bratislave

prax

2016
ITB – Šebo Lichý Architekti
2015-2016
Akademy X
2013-2014
BEEF Architekti

Ing. Katarína Stachoňová

nar. 1982

Vzdelanie

2001-2006
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Prax

2009-2017
Projektant pozemných stavieb
2007-2009
AIS-PO, Prešov, projektant pozemných stavieb

Súťaže a ocenenia

2011
ideová architektonicko-urbanistická súťaž – Mestské centrum Rudiny I., Žilina – 2. odmena
2012
ideová architektonicko-urbanistická súťaž – Obytný súbor Hájik, Žilina – 3. miesto
2016
nominácia na drevostavbu roka 2015 – rodinný dom v Badíne, realizácia Atrium

Páči sa mi vaša tvorba, chcem projekt od Vás...

Vytvoriť ponuku